Консорциум Велграф Груп

Консорциум Велграф Груп е един от лидерите в бизнесредите не само в България, но и в чужбина. Консорциумът обединява компании в сектори като водното строителство, енергетиката, консултантската дейност, човешки ресурси и чуждестранни представителства.

Създаден като гражданско дружество през 2001 г., Велграф Груп успешно привлича инвестиции и развива международни проекти на територията на страната, като работи още в областта на околната среда, селското стопанство, машиностроенето и др.

 

Искаш още информация?

velgraf.ltd@usa.net

+359 2 930 7550

http://www.velgraf.biz/

Call Now Button