Парцел в кв. Павлово

Разположен в един от най-търсените квартали на гр, София
Отлична инвестиция
Изрядни документи готови за сделка

Парцел за жилищно строителство в кв. Павлово

Предимства на терена:

- Добро местоположение

-Постижими отстояния

-Добри градоустройствени показатели

-Постижимо максимално допустимо РЗП за зоната

Недостатъци на терена:

-Необходимост за изработване на нов ПУП, съобразен с ОУП на гр. София

-Трябва да се смени статутът на терена

Параметри на застроаване:

>Площ : 5000м2

>Кинт : 2,5

>Плътност : 50%

>Озеленяване : 35%

>Кота корниз : 15м

Възможно постижимо РЗП 13 000м2

Цена : 3 300 000€

Комисиона : 150 000€

Искаш още информация?

Свържи се с нас

office@namerihmetidom.com
+359896152911

Последвай ни

Call Now Button